Organizatori

Comitet organizatoric

Președinte: Prof Dr. Ovidiu Oniga

Organizatori: Societatea de Științe farmaceutice din România (SSFR) – filiala Cluj, Facultatea de Farmacie, Colegiul Farmaciștilor din România – filiala Cluj, Asociația Pentru Inovare și Excelență Farmaceutică

Comitet de organizare:

Prof. Dr. Ovidiu Oniga

Prof. Dr. Marcela Achim

Prof. Dr. Ioan Tomuță

Prof. Dr. Gianina Crișan

Prof. Dr. Doina Miere

Prof. Dr. Brîndușa Tiperciuc

Conf. Dr. Smaranda Oniga

Conf. Dr. Lorena Filip

Şef lucrări Dr. Ioana Ionuț

Asist. univ. Dr. Anca Stana

Farmacist drd. Dana-Raluca Arbore

 

Coordonator imagine si design:

Vajda Istvan-Robert